Frans leren in Frankrijk
Een Frans taalbad in het hart van de Provence
Residentiëel verblijf

Homepage > Data en prijzen > Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden


 • De boekingsprocedure vindt u onder "Inschrijven".
 • Uw inschrijving geldt na ontvangst van de vooruitbetaling en van de ondertekende bestelbon.
 • Het aantal deelnemers per programma is beperkt. Voor themaweekends- en dagen zijn minimum 4 deelnemers vereist.
 • CREA-LANGUES heeft het recht een inschrijving te weigeren.
 • Ter herinnering : onze cursussen zijn niet geschikt voor beginners. We richten ons tot deelnemers met een elementaire tot gevorderde kennis van het Frans voor luister-, spreek- en leesvaardigheid. Dit komt overeen met het niveau A2 in de fase van verwerving tot niveau C1, volgens de ERK-normen (Europees Referentiekader voor Vreemde Moderne Talen. Indien u twijfelt of uw huidige kennis van het Frans volstaat, gelieve ons te contacteren voor een test via Skype.
 • Bij de inschrijving wordt een vooruitbetaling van 350 € gevraagd voor een cursus van 1 week of 600 € voor een cursus van 2 weken.
 • Het cursussaldo dient 1 maand vóór de aanvang betaald te worden.
 • Onze algemene voorwaarden staan vermeld op de achterzijde van onze bestelbon (bon de commande)


Annuleringsvoorwaarden

Annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren (mail, aangetekende brief). U kan steeds een vervanger voorstellen. In dat geval betaalt u ons enkel 80 € voor administratiekosten. Annuleringsverzekering : u kunt inlichtingen vragen bij uw makelaar of checken of via uw kredietkaart een annuleringsverzekering gedekt is.

ANNULERINGSVOORWAARDEN VOOR DE CURSUS
Indien u uw cursus annuleert bent u ons het volgende verschuldigd :

 • Meer dan 60 dagen vóór cursusaanvang: 125 € administratiekosten;
 • Tussen de 59 en 30 dagen vóór cursusaanvang: het bedrag van uw vooruitbetaling ;<
 • Binnen de 29 dagen vóór cursusaanvang: het volledige cursusbedrag.

ANNULERINGSVOORWAARDEN VOOR HET LOGEMENT
Indien u annuleert :
 • Vanaf 29 dagen vóór cursusaanvang: 25 % van de logementkosten ;
 • Vanaf 8 dagen vóór cursusaanvang : 50 % van het gefactureerde bedrag.


Verzekering

Elke deelnemer is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden) en voor alle medische kosten (die niet door de ziekteverzekering worden terugbetaald) ten gevolge van een ongeval tijdens het verblijf en de daaropvolgende kosten voor nabehandeling. Deze verzekering dekt geen diefstal of verlies van bagage.