Frans leren in Frankrijk
Een Frans taalbad in het hart van de Provence
Residentiëel verblijf

Homepage > School > Niveau Frans

Niveau Frans

Onze cursussen richten zich tot personen die minstens een elementair niveau hebben in het Frans (A2, in de fase van verwerving, volgens de ERK-normen, Europees Referentiekader voor Vreemde Moderne Talen). Ons concept van totale onderdompeling is niet geschikt voor complete beginners, m.a.w. personen die geen korte en zeer eenvoudige sociale gespreken kunnen voeren in het Frans of die een langzame conversatie niet kunnen volgen.

Indien u twijfels hebt over uw niveau Frans, kunt u het beschrijvingsschema voor zelfbeoordeling - Europese niveaus, opgesteld door de Europese Raad, downloaden en/of een lijst met de beschrijving van de vereiste competenties voor niveau A1 en niveau A2, van het Europese taalportfolio. U kunt ons ook contacteren om een test te doen met ons via Skype.

We kunnen u snelle vorderingen garanderen als u in staat bent eenvoudige zinnen te formuleren en om de essentie van een gesprek te vatten wanneer u langzaam toegesproken wordt. U dient eveneens vertrouwd te zijn met de vervoeging van de belangrijkste werkwoorden in de tegenwoordige, de verleden en de toekomende tijd. We raden u aan om vóór uw cursus uw basiskennis van het Frans op te frissen.

Als richtlijn vermelden wij het aantal lesuren dat naar schatting nodig is voor elk niveau.  U dient ermee rekening te houden dat de snelheid van vooruitgang varieert van persoon tot persoon en afhangt van een groot aantal criteria (motivatie, individueel werk, kennis van andere talen, enz.)

Het niveauKan bereikt worden met ... uren studieTotaal aantal studie-uren
A180 à 100 h80 à 100 h
A2+ 100 à 120 h180 à 200 h
B1+ 150 à 180 h350 à 400 h
B2+ 200 à 250 h600 à 650 h
C1+ 250 à 300 h850 à 900 h
C2Om zich in een taal te perfectionerenis een variabel aantal studieuren vereist.
Bron : Le Centre international d'études pédagogiques (CIEP)


De lessen worden georganiseerd op basis van verschillende niveaus

(na een test en persoonlijk onderhoud op maandag)

Niveau “JAUNE”

Niveau A2 volgens E.R.K.normen *

Doelstelling: mensen kunnen beschrijven of eenvoudig hun leefomgeving, hun dagelijkse activiteiten kunnen voorstellen, verwoorden wat ze wel of niet leuk vinden; het vermogen om te communiceren in eenvoudige en routinematige taken; korte sociale gespreken kunnen voeren; in staat zijn om - als de dictie duidelijk en traag is - eenvoudige zinnen en vaak gebruikte uitdrukkingen met betrekking tot onmiddellijke prioriteitsgebieden (bijv. eenvoudige persoonlijke en familie-informatie, winkelen, nabije omgeving, werk) te begrijpen; een uitspraak verkrijgen die duidelijk genoeg is om te worden begrepen tijdens zeer eenvoudige uitwisselingen, ook als uw gesprekspartner u vraagt om te herhalen; het verkrijgen van de goede prosodie van eenvoudige uiteenzettingen.


Niveau “AZUR”

Niveau A2 +/ B1 volgens volgens E.R.K.normen *

Doelstelling: redelijk vlot kunnen communiceren als de gesprekspartner - indien nodig - hulp biedt; de hoofdlijnen van een interventie - in een duidelijke en standaardtaal - begrijpen over vertrouwde onderwerpen; in staat zijn tot het stellen van vragen en eenvoudige en in aantal beperkte vragen te beantwoorden; ideeën en informatie over vertrouwde onderwerpen uit kunnen wisselen; een verhaal, een evenement of een activiteit eenvoudig kunnen beschrijven; kunnen uitleggen waarom iets niet bevalt; voldoende begrijpen om aan concrete behoeften te voldoen op voorwaarde dat er traag en duidelijk gesproken wordt; het verwerven van het ritme, de klemtoon en de intonatie van de stem bij het uitspreken van een zin of zinsdeel.


Niveau “LAVANDE”

Niveau B1 volgens E.R.K.normen *

Doelstelling: de meeste situaties aankunnen die men tegenkomt tijdens een reis in een regio waar de doeltaal gesproken wordt; in staat zijn om – zonder voorbereiding - een gesprek over een vertrouwd onderwerp (werk, school, hobby's, etc.) te voeren; persoonlijke meningen kunnen uiten; op een eenvoudige manier ervaringen, gebeurtenissen, de plot van een film of een boek beschrijven en de eigen reacties kunnen verwoorden; de belangrijkste punten van een inmenging - in een duidelijke en standaardtaal - over vertrouwde onderwerpen kunnen begrijpen; een verstaanbare uitspraak en een bijna correcte intonatie en klemtoon verkrijgen.


Niveau “SAPHIR”

Niveau B1+/B2 volgens E.R.K.normen *

Doelstelling: met een zekere mate van spontaniteit en gemak kunnen communiceren, zoals langdurige gesprekken met een spreker van de doeltaal zonder spanning te veroorzaken voor de gesprekspartners; in staat zijn om zijn mening te geven en deze met vastberadenheid te verdedigen door uitleg en argumenten te geven; in staat zijn om een tussenkomst, inclusief een argumentatie, over een tamelijk vertrouwd onderwerp van een zekere lengte te volgen; om de intonatie en de klemtoon correct te plaatsen en te zorgen dat de uitspraak bijna geen invloed heeft om begrepen te worden.


Niveau “VERT”

Niveau B2 +/ C1 volgens E.R.K.normen *

Doelstelling: zichzelf spontaan en vloeiend uitdrukken zonder naar woorden te zoeken; het vermogen om een duidelijke en gestructureerde presentatie of beschrijving van complexe onderwerpen te maken; in staat zijn om een interventie van een bepaalde lengte te begrijpen, zelfs als deze geen structuur heeft en de relaties tussen de ideeën niet uitgesproken zijn; vermogen om een breed scala aan idiomatische uitdrukkingen, typisch Franse zegswijzen en zinswendingen te begrijpen en verschillende taalregisters te herkennen; indien nodig, de uitspraak van bepaalde fonemen en het melodische patroon perfectioneren.


Niveau VERT+

Niveau C1/C2 volgens E.R.K.normen *

We kunnen niet garanderen dat er voor elke cursus een C1/C2-groep bestaat. Als u denkt dat u zich op dit niveau bevindt, stellen we een Skype-interview vóór registratie voor. Een C1/C2-groep kan worden gevormd indien er bijvoorbeeld FLE-leraren of tolken onder de deelnemers ingeschreven zijn.

Doelstelling: een duidelijk, helder en vloeiend gesprek kunnen voeren met een logische structuur die de ontvanger helpt belangrijke punten op te merken en te onthouden; fijne betekenisnuances kunnen onderscheiden bij complexe onderwerpen; beheersing van idiomatische uitdrukkingen en veel voorkomende zinnen; vrijwel zonder inspanning elke gesproken - live of opgenomen - gesprek te begrijpen, ongeacht de snelheid.


Opmerking voor alle niveaus

Houd er rekening mee dat, hoewel de grootte van de groepen klein is, maximaal 6 personen binnen dezelfde klas, sommige mensen meer op hun gemak zijn met het mondeling communiceren, anderen meer met de radio of televisie en anderen met grammatica. Een optie voor privélessen (beperkte plaatsen) is mogelijk.

Ons onderwijsteam voert een dagelijkse update uit. De samenstelling van de groepen kan alzo, zelfs tijdens een verblijf van een week, wijzigen op basis van de voortgang van elke groep.

Aan het einde van de cursus ontvangt u een certificaat van uw behaalde niveau gebaseerd op het E.R.K. Tevens geven we u een beoordeling over uw uitspraak, uw ritme, uw intonatie, uw accent en uw vloeiendheid.

Dit certificaat komt overeen met een beoordeling in het kader van cursussen en activiteiten aangeboden door CREA-LANGUES. Voor een formele beoordeling onder de TCF of DELF / DALF adviseren wij u om de website www.ciep.fr te raadplegen (beschikbaar in verschillende talen).

Daarnaast is er een DELF / DALF testcentrum in Manosque, op 45 minuten van onze school. Als u dit examen wilt afleggen tijdens uw verblijf bij ons, aarzel dan niet om ons te laten weten wanneer u zich registreert. We houden de kalender met sessies tot uw beschikking en kunnen u hierbij helpen.


(*) Bron: www.coe.int (CECR, échelle globale – Niveaux communs de compétences & Volume complémentaire, nouveaux descripteurs).

Niveau Frans Niveau Frans Niveau Frans


Vervolg school > Ons publiek