Frans leren in Frankrijk
Een Frans taalbad in het hart van de Provence
Residentiëel verblijf

Homepage > School > Een andere manier van leren

Een andere manier van leren


Totale onderdompeling met nadruk op actieve taalvaardigheid

In onze communicatieve lesmethode staan zowel het begrijpen als het spreken en lezen van de Franse taal centraal. U wordt steeds aangemoedigd om actief deel te nemen aan dit leerproces. Tijdens de informele momenten krijgt u de kans om van gedachten te wisselen en zo vertrouwen te winnen om uw Franse kennis in allerlei situaties te oefenen.

U gaat graag op vakantie in Frankrijk of misschien woont u er? U heeft Frans nodig voor uw werk of u bent gewoon francofiel? Hoe dan ook, u wenst de Franse taal vlotter en met meer zelfvertrouwen te gebruiken?

Dat is voor ons de reden om vooral aandacht te besteden aan spreken en begrijpen en geven we een speciale plaats aan fonetiek.

Bij CREA-Langues is leren gebaseerd op twee pijlers: enerzijds de intensieve lessen en anderzijds Frans in de praktijk door de volledige onderdompeling in de taal van Molière. Tijdens de informele momenten krijgt u de kans om van gedachten te wisselen en zo vertrouwen te winnen om uw Franse kennis in allerlei situaties te oefenen. U spreekt de hele dag Frans.

U wordt steeds aangemoedigd om actief deel te nemen aan dit leerproces.

Een andere manier van leren Een andere manier van leren Een andere manier van leren

Methodologie

Onze aanpak levert u de tools om een doel te bereiken. Grammatica en woordenschat zijn slechts middelen in dienst van dit doel.
Voorbeelden: u wilt thuis een aperitief organiseren met Franse vrienden of collega's, dan moet u weten hoe u bepaalde werkwoorden kunt gebruiken om zo beleefd mogelijk uit te nodigen of uzelf voor te stellen. U wenst lid te worden van een boekenclub, dan moet u een boek kunnen bespreken en bepaalde tijden uit het verleden kunnen toepassen.
Het gaat er dus niet om een nieuw grammaticaonderwerp te leren louter voor de theoretische kennis, maar wel om u in staat te stellen te communiceren in echte situaties, uzelf uit te drukken en taken van verschillende aard uit te voeren.
Dus het gaat erom de taal te leren gebruiken in plaats van enkel de taal te leren.

We werken daarom zoveel mogelijk vanuit een actiegericht perspectief, dat wil zeggen "[...] we vooral de gebruiker en de leerling van een taal beschouwen als sociale actoren die taken moeten uitvoeren (niet enkel taalkundig) onder bepaalde omstandigheden en omgevingen [...] ./ We zullen proberen een bepaald resultaat te bereiken door middel van een op te lossen probleem, een opdracht te vervullen, een doel dat we hebben gesteld. "

(Gebaseerd op: CECRL Conseil de l'Europe, 2001, pp.15/16)


Intense dagen … in een ontspannen sfeer

Welke optie er ook wordt gekozen (ochtendlessen met ontdekking van de regio in de middag of ochtend- en middaglessen), de dagen zijn goed gevuld en het tempo ligt hoog. De docenten zijn er om u te helpen, ook buiten de lesuren. Ze verblijven, net als u, in ons cursuscentrum en delen er hun maaltijden met u. Ze begeleiden u op uw excursies en ook tijdens de avondactiviteiten zijn ze van de partij.

Ze kunnen luisteren, corrigeren uw taalgebruik haast ongemerkt, reiken u het correcte woord of de juiste zinsconstructie aan op het juiste moment en op een positieve manier. Ze geven u zelfvertrouwen om u in het Frans uit te drukken.

Het leren gebeurt in een professionele maar ontspannen en gezellige sfeer.

De leslokalen zijn ruim en gezellig. Bij de eerste zonnestralen kunnen de lessen ook buiten worden gegeven.


Veelzijdig en gevarieerd lesmateriaal, jaarlijks vernieuwd

We werken zo veel mogelijk met recente en authentieke documenten: radio- en televisie-uitzendingen, nieuwsberichten, persartikels. We maken tevens graag gebruik van taalspellen en Franse chanson.

Aan het begin van de cursus krijgt u een syllabus, met het materiaal waarmee de leraren tijdens uw verblijf zullen werken. U kan deze map natuurlijk mee naar huis nemen. Deze syllabi worden elk jaar vernieuwd. Zo zijn ze steeds actueel en is het altijd nieuwe leerstof voor de vele cursisten die ervoor kiezen om terug te komen naar CREA-Langues.

Bovendien kan u buiten de lessen gebruik maken van ons informatiecentrum met verschillende hulpmiddelen om zelfstandig mee te werken op grammatica, fonetiek, luistervaardigheid: boeken, dvd’s, tijdschriften, kranten, internet, etc.

Verder is elk leslokaal uitgerust met audiovisueel materiaal.


Mini-groepen voor een individuele aanpak

Drie à zes personen per lesgroep, volgens niveau ingedeeld. (Voor de cursus Frans voor tolken en leraren Frans, zie speciale programma’s). Maximaal 25 deelnemers per periode.

Een taal leren moet een feest zijn. Laat u verleiden om uw Frans te vervolmaken bij ons, in een hartelijke en familiale sfeer. 


Oser, savoir et aimer parler français, voilà ce que nous vous offrons.


>> Fiche "+ punten van CREA-LANGUES" downloaden

Fiche + punten van CREA-LANGUES downloaden

Vervolg school > Persoonlijke begeleiding