Frans leren in Frankrijk
Een Frans taalbad in het hart van de Provence
Residentiëel verblijf

Homepage > School > Een andere manier van leren

Een andere manier van leren


Nadruk op actieve taalvaardigheid

In onze communicatieve lesmethode staan zowel het begrijpen als het spreken en lezen van de Franse taal centraal. U wordt steeds aangemoedigd om actief deel te nemen aan dit leerproces. Tijdens de informele momenten krijgt u de kans om van gedachten te wisselen en zo vertrouwen te winnen om uw Franse kennis in allerlei situaties te oefenen.

Een andere manier van leren Een andere manier van leren Een andere manier van leren

Dynamische lessen in een ontspannen sfeer

Dankzij de volledige onderdompeling in het Frans zal uw zelfvertrouwen zienderogen toenemen. U krijgt de kans om in dit taalbad te springen, er maximaal van te leren en vooral te genieten van deze prachtige taal. De leslokalen binnen zijn ruim en gezellig. Bij de eerste zonnestralen worden de lessen ook buiten gegeven.


Veelzijdig en gevarieerd, jaarlijks aangepast lesmateriaal

We ontwerpen het zelf en maken daarbij gebruik van tv- en radioprogramma's, recente krantenstukken, taalspelen, films en Franse chansons. Tal van tijdschriften, boeken en kranten staan ter beschikking. U hebt toegang tot het internet en kunt gebruik maken van diverse audiovisuele hulpmiddelen.


Mini-groepen voor een individuele aanpak

Drie à zes personen per lesgroep, volgens niveau ingedeeld. Behalve voor de optie privé-lessen en speciale programma’s. Het totaal aantal deelnemers per periode : 20 à 25 personen, afhankelijk van de data.


Een taal leren moet een feest zijn. Laat u verleiden om uw Frans te vervolmaken bij ons, in een hartelijke en familiale sfeer.
Oser, savoir et aimer parler français, voilà ce que nous vous offrons.


>> Fiche "+ punten van CREA-LANGUES" downloaden

Fiche + punten van CREA-LANGUES downloaden

Vervolg school > Persoonlijke begeleiding