Frans leren in Frankrijk
Een Frans taalbad in het hart van de Provence
Residentiëel verblijf

Homepage > School > Niveau Frans

Niveau Frans

Onze cursussen richten zich tot personen die minstens een elementair niveau hebben in het Frans (A2, in de fase van verwerving, volgens de ERK-normen, Europees Referentiekader voor Vreemde Moderne Talen). Ons concept van totale onderdompeling is niet geschikt voor complete beginners, m.a.w. personen die geen korte zinnen kunnen vormen in het Frans of die een langzame conversatie niet kunnen volgen.

Indien u twijfels hebt over uw niveau Frans, kunt u het beschrijvingsschema voor zelfbeoordeling - Europese niveaus, opgesteld door de Europese Raad, downloaden en/of een lijst met de beschrijving van de vereiste competenties voor niveau A1 en niveau A2, van het Europese taalportfolio. U kunt ons ook contacteren om een test te doen met ons via Skype.

We kunnen u snelle vorderingen garanderen als u in staat bent eenvoudige zinnen te formuleren en om de essentie van een gesprek te vatten wanneer u langzaam toegesproken wordt. U dient eveneens vertrouwd te zijn met de vervoeging van de belangrijkste werkwoorden in de tegenwoordige, de verleden en de toekomende tijd. In dat geval kunnen we u snelle vorderingen garanderen. We raden u aan om vóór uw cursus uw basiskennis van het Frans op te frissen.


Als richtlijn vermelden wij het aantal lesuren dat naar schatting nodig is voor elk niveau.  U dient ermee rekening te houden dat de snelheid van progressie varieert van persoon tot persoon en afhangt van een groot aantal criteria (motivatie, individueel werk, kennis van andere talen, enz..)

Het niveauKan bereikt worden met ... uren studieTotaal aantal studie-uren
A180 à 100 h80 à 100 h
A2+ 100 à 120 h180 à 200 h
B1+ 150 à 180 h350 à 400 h
B2+ 200 à 250 h600 à 650 h
C1+ 250 à 300 h850 à 900 h
C2Om zich in een taal te perfectionerenis een variabel aantal studieuren vereist.
Bron : Le Centre international d'études pédagogiques (CIEP)


De lessen zijn georganiseerd op basis van 3 verschillende niveaus

(na een test en persoonlijk onderhoud op maandag)

Elementair

(CREA-LANGUES code : "groupe jaune". Volgens ERK-normen : A2)

U bent in staat om eenvoudige zinnen te formuleren en om de essentie van een gesprek te vatten, wanneer uw gesprekspartner u langzaam toespreekt. U bent vertrouwd met de vervoeging van de belangrijkste werkwoorden in de tegenwoordige, de verleden en de toekomende tijd.
Wij zullen u helpen om uw spreek- en luistervaardigheid te verbeteren, zodat u zich zelfzekerder voelt bij het deelnemen aan gesprekken in concrete, dagdagelijkse situaties.
Wij zullen met u de zinsbouw van eenvoudige zinnen grondig inoefenen en u eveneens helpen om uw woordenschat uit te breiden.


Intermediair

(CREA-Langues code : groupe "bleu azur", "bleu lavande" en "bleu saphir". Volgens ERK-normen : niveaus A2/ B1 - B1 en B1/B2)

U bent reeds in staat om een conversatie te begrijpen, evenals geschreven teksten.
U kan zich uitdrukken en hierbij een zekere grammaticale kennis toepassen wanneer u zich in een vertrouwde situatie bevindt.
Wij zullen met u de zinsbouw van complexere zinnen inoefenen, evenals het gebruik van de verschillende werkwoordstijden en –wijzen. Niet alleen uw zelfvertrouwen om zich uit te drukken, maar ook uw woordenschat zal groeien !


Gevorderd

(CREA-Langues code : Groupe vert 1" of "groupe vert 2". Volgens ERK-normen : B2-C1 of C1-C2)

U kan zich reeds vrij vlot uitdrukken in om het even welke spreeksituatie.
U beschikt tevens over een goede grammaticale kennis en een vrij uitgebreide woordenschat.
U zal zich genuanceerder en vlotter leren uit te drukken. Daarnaast zal u ook complexere grammaticale zinsconstructie leren te gebruiken en uw woordenschat verrijken met veel voorkomende en typisch Franse zegswijzen en zinswendingen.Aan het einde van de stageontvangt u een certificaat waarop het niveau staat dat u hebt bereikt. Dit niveau wordt bepaald op basis van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor vreemde moderne talen. U ontvangt eveneens een overzicht van uw vaardigheden op vlak van uitspraak en prosodie (d.w.z. uw spreekritme, intonatie, accent en vlotheid).


Niveau Frans Niveau Frans Niveau Frans


Vervolg school > Ons publiek